Ceriffi Check sivuston ja sovelluksen käyttöehdot


Yleistä

Sovellus (Ceriffi Check) tarkoittaa Ceriffi Oy:n tuottamaa ohjelmistoa, jota voidaan käyttää Android OS -laitteissa tai Internet-selaimessa ja mahdollisissa myöhemmissä versioissa sekä muissa ohjelmistoissa tai dokumentaatiossa, jotka mahdollistavat sovelluksen käytön. Asentamalla sovelluksen hyväksyt nämä käyttöehdot (sovelluksen ehdot). Tutustu ehtoihin huolellisesti ennen asennusta ja/tai hyväksymistä. Jos et hyväksy näitä sovelluksen ehtoja, älä asenna sovellusta tai jatka sen käyttöä. Ceriffi Oy voi muuttaa näitä sovellusta koskevia ehtoja milloin tahansa päivittämällä tämän sivun ilman etukäteisilmoitusta. Suosittelemme tutustumaan säännöllisesti tämän sivun sisältöön, sillä nämä sovellusta koskevat ehdot ovat sitovia.

TIETOSUOJA

Rekisteröityessäsi Ceriffi Oy:n hallinnoimalle www.cerifficheck.fi-verkkosivustolle sinua pyydetään antamaan henkilötietojasi, kuten nimi, puhelinnumero (ei pakollinen tieto) yhtiö ja sähköpostiosoite, jotta voit vastaanottaa ja käyttää sovelluksen tuotteita ja palveluita. Kun annat nämä tiedot, mahdollistat Ceriffi Oy:n haluamasi palvelujen tarjoamisen sekä tuotteiden käytön. Ceriffi Oy käsittelee antamiasi tietoja tietoturvakäytäntönsä Privacy Policy:n mukaisesti. Yleisesti ottaen kaikkia Ceriffi Oy:lle antamiasi tietoja käsittelee ainoastaan Ceriffi Oy, sen edustajat ja kumppanit. Ceriffi Oy paljastaa tietosi myös lain edellyttämissä tapauksissa.

AINEETTOMAT OIKEUDET JA LISENSSI

Kaikki tähän sovellukseen liittyvä suunnittelu ja tiedot ovat Ceriffi Oy:n omaisuutta. Kaikki tavaramerkit, tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet ja muut aineettomat oikeudet sovelluksessa sekä siihen liittyvässä ohjelmistokoodissa kuuluvat Ceriffi Oy:lle. Näin ollen Ceriffi Oy myöntää sinulle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, tekijänoikeusvapaan, peruutettavissa olevan lisenssin sovelluksen käyttöön liiketoiminnallisiin ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin näiden sovellusehtojen mukaisesti.

KÄYTTÖEHDOT

Sinä tai puolestasi toimivat kolmannet osapuolet ette saa valmistaa ja jakaa kopioita sovelluksesta, yrittää kopioida, jäljentää, muuntaa, muokata, mallintaa, purkaa, dekompiloida, siirtää, vaihtaa tai kääntää sovellusta tai (iii) luoda sovelluksesta minkäänlaisia johdannaisia. Ceriffi Oy pidättää oikeuden koska tahansa ja mistä syystä tahansa parantaa sovellusta tai poistaa sen valikoimistaan tai veloittaa sovelluksesta, tuotteista tai palveluista, joita sinulle tarjotaan näiden sovellusta koskevien ehtojen mukaisesti. Hyväksyt, että mobiiliverkko-operaattorisi (mobiilioperaattori) sopimusehdot ovat edelleen voimassa, kun käytät sovellusta. Tästä johtuen mobiilioperaattori voi veloittaa sinulta verkkoyhteyspalvelujen käytöstä sovelluksen käyttöön kuluvan yhteyden keston ajan, tai veloittaa muita mahdollisia kolmannen osapuolen maksuja. Hyväksyt, että vastaat mahdollista tällaisista maksuista. Jos et vastaa sen matkapuhelimen tai muun kädessä pidettävän mobiililaitteen laskusta, jolla tätä sovellusta käytetään, oletetaan, että sinulla on laskun maksajan lupa sovelluksen käyttöön. Ceriffi Check sovelluksen ja sivuston käytöstä laskutetaan hinnaston mukaisesti. Palvelun käyttöönoton yhteydessä sille myönnetään 30 päivän veloitukseton kokeilujakso. Ilmaisen jakson jälkeen veloitus tapahtuu hinnaston mukaisesti ilman erillistä sopimusta ellei toisin sovita kirjallisesti Ceriffi Oy:n henkilöstöön kuuluvan henkilön kanssa.

SAATAVUUS

Tämä sovellus on saatavana kädessä pidettäviin mobiililaitteisiin, joiden käyttöjärjestelmä on Android OS. Ceriffi Oy tekee parhaansa, jotta sovellus on aina käytettävissä. Hyväksyt kuitenkin, että sovellus on käytettävissä internetin ja mobiiliverkkojen kautta, joten sen laatuun ja saatavuuteen voivat vaikuttaa ulkopuoliset tekijät, joihin Ceriffi Oy ei voi vaikuttaa. Ceriffi Oy tai heidän kumppanit eivät vastaa millään tavoin sovelluksen epäkäytettävyydestä tai vaikeuksista tai kyvyttömyydestä ladata tai käyttää sisältöjä tai muista tiedonsiirtojärjestelmien virheistä, joita voi aiheutua sovelluksen epäkäytettävyydestä tai virheellisestä toiminnasta.

JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

Sinulla tulee olla sovelluksen käyttöä varten yhteensopiva matkapuhelin tai kädessä käytettävä laite, internet-yhteys ja muut tarvittavat vähimmäisedellytykset (ohjelmistovaatimukset). Ohjelmistovaatimukset ovat seuraavat: Android OS –laitteet, joiden käyttöjärjestelmä on Android OS 4.1.2 tai uudempi. Sovelluksen ohjelmistoversiota voidaan päivittää ajoittain uusien toimintojen ja palvelujen tukitoimintojen lisäämiseksi.

PALVELUKSEN PÄÄTTYMINEN

Ceriffi Oy voi lopettaa sovelluksen käytön milloin tahansa välittömästi antamalla sinulle lopetusilmoituksen. Sopimuksen päättymisen jälkeen kaikki siinä sinulle myönnetyt oikeudet ja lisenssit päättyvät ja sinun on lopetettava sovelluksen kaikenlainen käyttö.

VAHINKOVASTUUN RAJOITUS JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Mitään tässä sovelluksessa käytettävissä olevia tietoja, asiakirjoja tai muita materiaaleja ei koske minkäänlainen takuu, ei suora eikä välillinen, mukaan lukien seuraavat, mutta niihin rajoittumatta: täydellisyyttä, tarkkuutta, kelvollisuutta tai loukkaamattomuutta koskevat takuut. Missään tapauksessa Ceriffi Oy ei ole vastuussa minkäänlaisista suorista, epäsuorista, erityisistä, rangaistavista, esikuvallisista tai välillisistä häviöistä tai vaurioista, jotka aiheutuvat sovelluksen käytöstä tai saannista, mukaan lukien liikevoiton menetykset tai vastaavat, riippumatta osapuolten tietoisuudesta niistä tai perustuivatpa ne sopimusrikkoon, oikeuden loukkaukseen (mukaan lukien huolimattomuus), tuotevastuuseen tai muuhun. Ceriffi Oy ei vastaa mistään laitteistollesi sovelluksen asennuksen tai käytön tuloksena aiheutuneista vaurioista tai muutoksista, mukaan lukien seuraavat laitteet, mutta niihin rajoittumatta: tietokonelaitteet, kädessä pidettävät laitteet tai matkapuhelimet. Täten Ceriffi Oy sulkee pois kaikki sovellukseen liittyvät takuut mahdollisimman laajasti sovellettavan lain sallimalla tavalla. Sovellus ja ohjelmisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ja ”saatavuuden mukaan”, ilman mitään takuita.

EHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.10.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi.

YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Kainuun käräjäoikeudessa.