REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä

1.9.2015

1. Rekisterinpitäjän nimi

Ceriffi Oy

Osoite

Kehräämöntie 7 87400 Kajaani

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@ceriffi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:

Samuli Muhonen

Osoite:

Nisulankatu 78, 40720 Jyväskylä

Muut yhteystiedot: sähköpostiosoite

samuli.muhonen[at]ceriffi.fi

3. Rekisterin nimi

Ceriffi Check -järjestelmän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on Ceriffi Check-järjestelmässä mukana olevien yritysten asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä palveluiden kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä kulloinkin järjestelmässä mukana olevien yritysten asiakkuuksien hoitoon ja markkinontitarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Ceriffi Oy:n asiakaspalvelupisteeseen. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Ceriffi Oy:n asiakaspalveluun (info@ceriffi.fi).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

Perustiedot:

Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Yrityskohtaiset tiedot:

Yrityksen nimi sekä toimiala.

Evästeet:

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman "Työkalut" -valikosta löytyvän "Internet asetukset"-valikon kautta kohdasta "Suojaus".

Google Analytics auttavat meitä ymmärtämään kävijöidemme sivuston käyttöä. Koska Google Analytics edellyttää , että evästeet toimivat, käyttäjät, jotka haluavat välttää Google Analyticsin jäljittämisen sivustossamme, voivat poistaa evästeet käytöstä web-selausohjelmistossa (katso edellä).

Google Analytics on myös Google, Inc. ("Google") tarjoama web-analyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivusto analysoi käyttäjien käyttävän sivustoa. Sivuston (kuten IP-osoitteen) käyttämästä evästeestä kerätty tieto välitetään ja tallennetaan Google palvelimille Yhdysvalloissa. Google käyttää näitä tietoja sivuston käytön arvioimiseen, verkkosivustojen toiminnanharjoittajien verkkosivujen toimintaan liittyvien raporttien laatimiseen ja muihin verkkosivustojen toiminnan ja internetin käytön palveluihin. Google voi myös siirtää nämä tiedot kolmansiin osapuoliin, jos se on lain edellyttämää, tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei liitä IP-osoitettasi muihin Googlein hallussa oleviin tietoihin. Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla sopivat asetukset selaimellasi. Huomaa kuitenkin, että jos teet tämän, et ehkä voi käyttää tämän sivuston kaikkia toimintoja. Käyttämällä tätä verkkosivustoa suostut siihen, että Google käsittelee sinua koskevat tiedot edellä esitetyllä tavalla ja tarkoituksiin.

Evästeet ovat täysin anonyymejä eivätkä sisällä mitään henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan liittyessä käyttämään Ceriffi Check-järjestelmää. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan käyttäjän tekemien muutosten pohjalta käyttäjän sisäänkirjautumisen yhteydessä sekä hänen luodessaan, muokatessaan tai poistaessaan tietojaan.

Muu mahdollinen henkilötieto

Käyttäjän on mahdollista tallentaa Ceriffi Check seurantajärjestelmään tekstitietoa sekä mediatiedostoja. Ceriffi Oy ei ole velvollinen valvomaan tallennetun tiedon mahdollisia henkilötietoja eikä ole myöskään vastuussa siitä. Käyttäjän tallentamaa tietoa ei luovuta Ceriffi Oy:n ulkopuolelle (pl. mahdolliset viranomaisvaatimukset) ja niiden käsittelyyn mm. data-analyysit, pyydetään aina käyttäjältä kirjallinen lupa. Ceriffi Oy:llä on kuitenkin oikeus käyttää markkinoinnissaan käyttäjän tallentamasta tiedosta yleisluontoista tietoa esim. tallennuksien kokonaismäärä. Yleisluontoisesta tiedosta ei voida yksilöidä yksittäisen käyttäjän tallentaman datan sisältöä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun käyttöön tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Asiakasrekisteristä ei muodosteta manuaalista aineistoa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot tallennetaan sähköisesti. Ainoastaan määrätyillä Ceriffi Oy:n ja Ceriffi Oy:n toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää koko asiakasrekisteriä. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana sekä salassapitovelvollisuus. Jokaisella järjestelmään kuuluvalla yrityksellä on pääsy ainoastaan omaan asiakasrekisteriinsä . Jokaisella yrityksellä on omat yksilölliset käyttäjätunnuksensa ja salasanansa.